КОНФЕРЕНЦІЇ
   Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека.
  Основні напрямки роботи конференції:
 • - Сучасний стан і тенденції розвитку епідемічного процесу актуальних інфекційних та паразитарних хвороб;
 • - Емерджентні, реемерджентні інфекції: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, контроль;
 • - Соціально значущі інфекції: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, протидія;
 • - Рідкісні інфекційні хвороби, природно-осередкові захворювання, завізні інфекції, що потребують здійснення заходів із санітарної охорони території;
 • - Епідеміологічний нагляд та протиепідемічна робота;
 • - Сучасний стан та новітні підходи до діагностики інфекційних хвороб: технології індикації та ідентифікації збудників, стандарти і алгоритми лабораторної діагностики;
 • - Терапія інфекційних та паразитарних хвороб: проблеми, досягнення, перспективи;
 • - Антибіотикорезисентність: сучасний стан, проблеми і перспективи в світі та Україні;
 • - Актуальні питання вакцинопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб;
 • - Клініко-епідеміологічні аспекти інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги;
 • - Інфекційні хвороби, спільні для людей і тварин;
 • - Проблеми біобезпеки та біозахисту в світі та в Україні.

      У конференції взяли участь широке коло фахівців, залучених до вивчення і вирішення проблем епідеміології, діагностики, лікування і профілактики інфекційних та паразитарних хвороб – лікарі-епідеміологи, інфекціоністи, паразитологи, мікробіологи, вірусологи, клінічні фармакологи, фахівці з клінічної лабораторної діагностики, дезинфектології, викладачі, організатори охорони здоров'я, представники медичних служб інших відомств та суміжних галузей, молоді вчені, студенти.

      Долучені файли: (Тези)   Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»   Вибори директора Інституту

   18 грудня 2018 р. відбулися збори наукових співробітників та лікарів, з науковим ступенем Інституту з метою проведення виборів директора Інституту у зв’язку зі заміщенням вакантної посади керівника ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (у відповідності до постанови Президії НАМН України № 8/4 від 22 листопада 2018 р. про результати оголошених конкурсів на заміщення вакантних посад керівників наукових установ).

   Було розглянуто кандидатуру д.мед.н., професора, чл.-кор. НАМН України Задорожної Вікторії Іванівни на посаду директора Інституту.

   Наукові співробітники та лікарі, з науковим ступенем Інституту підтримали кандидатуру Задорожної В.І. на посаду директора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» терміном на 5 років.

   Наукова конференція щодо звітування та обговорення завершених науково-дослідних робіт у 2018 році
        27 грудня 2018 року о 10.00 год. в конференц-залі Інституту відбулося наукова конференція щодо звітування та обговорення завершених науково-дослідних робіт у 2018 р. у відділах ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»

 1. Звіт завершеної НДР № 139 тема: «Дослідження видового складу та біологічних властивостей збудників ранових інфекцій у учасників бойових дій в зоні АТО».
  Доповідач –д. м. н., професор В.Ф. Марієвський.
 2. Звіт завершеної НДР №140 тема: «Вплив середовища життєдіяльності на складові епідемічного процеси вірусних інфекцій».
  Доповідач –д.мед.н., професор, чл.-кор. НАМН України В.І.Задорожна
 3. Звіт завершеної НДР №141 тема: «Порівняльна епідеміологічна характеристика соціально значимих інфекцій в Україні та особливості їх профілактики (на прикладі ВІЛ-інфекції, парентеральних вірусних гепатитів та інфекцій, що передаються статевим шляхом».
  Доповідач - д.мед.н.,с.н.с. Т.А.Сергеєва
 4. Звіт завершеної НДР №142 тема: «Ефективність інтерферонвмісних режимів терапії хронічної НСV та НВV– інфекцій: фактори, що впливають на вірусологічну відповідь».
  Доповідач – д. м. н., с.н.с. С.В.Федорченко
 5. Звіт завершеної НДР №143 тема: «Удосконалення діагностики та лікування інфекційно – асоційованого рецидивуючого обструктивного бронхіту при герпесвірусній інфекції».
  Доповідач – д.мед.н., професор Руденко А.О.


    Наукова конференція щодо звітування та обговорення перехідних науково-дослідних робіт

       10 січня 2018 року о 11.00 год. в конференц-залі Інституту відбулася наукова конференція щодо звітування та обговорення перехідних науково-дослідних робіт у відділах ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» за 2018 рік.

 1. Перехідний звіт НДР №144 тема: «Молекулярно-генетичний та антигенний моніторинг вірусів грипу в Україні». Фрагмент 2018 р.: «Молекулярно-генетичний та антигенний моніторинг циркулюючих вірусів грипу України».
  Керівник – д. м. н., професор А.П. Міроненко
 2. Перехідний звіт НДР №145 тема: «Дослідження мімікруючих пептидів, визначення їх молекулярно-біологічних характеристик та захисних властивостей при вірусних інфекціях» Фрагмент 2018 р.: «Моделювання гострої та персистентної інфекціх (герпес 1 та 2 типів,гепатит С, папілома вірус. Визначити вплив на рецептори взаємодії вірусів і клітин: сіалоспецифічні, гепарансульфатні, епідермальні фактори росту, фактори злиття».
  Керівник – д. м. н., професор С.Л.Рибалко
 3. Перехідний звіт НДР №146 тема: «Розробка сучасної технології діагностики та інтенсивної терапії інфекційних уражень нервової системи» Фрагмент 2018р.: «Розробити алгоритм специфічної діагностики та сучасної інноваційної технології інтра- та екстракорпоральної етіотропатогенетичної терапії інфекційних та аутоімунних уражень нервової системи».
  Керівник – д.мед.н., с.н.с. Борщов С.П.
 4. Перехідний звіт НДР №147 тема: «Молекулярно-генетична структура популяції ВІЛ, що циркулює в умовах розширення антиретровірусної терапії в Україні» Фрагмент: «Філогеографічний аналіз поширення резистентних штамів ВІЛ в Україні. Встановлення рівня первинної резистентності ВІЛ в умовах розширення масштабів АРТ».
  Керівник – д.м.н., професор А.М. Щербінська.
 5. Перехідний звіт НДР №148 тема «Особливості клінічного перебігу та і мунопатогенезу уражень нервової системи при герпесвірусній інфекції та Лайм-бореліозі, вдосконалення алгоритмів діагностики та лікування». Фрагмент: «Розробити прогностичні критерії тяжкості клінічного перебігу та наслідків на підґрунті комплексу інструментальних та лабораторних даних».
  Керівник – д. м. н., професор А.О. Руденко.
 6. Перехідний звіт НДР № 149: « Інвазованість та видовий склад кишкових паразитозів у хворих на ВІЛ-інфекцію». Фрагмент: «Розробити прогностичні критерії тяжкості клінічного перебігу та наслідків на підґрунті комплексу інструментальних та лабораторних даних».
  Керівник – д.мед.н., с.н.с. В.Р.Шагінян
img
ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
img
img
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img