ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
ПУБЛІКАЦІЇ
Автори Назва публікації Вид видання Видавництво Кількість
сторінок
1 Нізова Н.М.,
Щербінська А.М.,
Гетьман Л.І.,
Кузін І.В.
ВІЛ-інфекція в Україні Інформаційний бюлетень №41 Київ, 2014 100
2 Нізова Н.М.,
Марцинов
ская В.,
Кузін І.В.,
Гетьман Л.І. зі співавт.
Аналітичний ог-ляд показника смертності від станів та хвороб, що зумовлені ві-русом імуноде-фіциту людини (ВІЛ) в Україні за період 1987-2013 роки. Монографія Київ, 2014 107
3 Нізова Н.М.,
Щербінська А.М.,
Гетьман Л.І.,
Кузін І.В. зі співавт.
ВІЛ-інфекція в Україні Інформаційний бюлетень №42 Київ, 2014 100
4 Федорченко С.В. Хроническая НDV- инфекция Монографія Київ, 2014 152
5 Задорожна В.І.,
Протас С.В. ,
Гопко Н.В. зі співавт.
Епізоотологічні та епідеміологіч-ні аспекти леп-тоспірозу в Україні Монографія
Київ, 2014 47
6 Задорожна В.І.
(Головний редактор)
«Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні  хвороби)»,
К. 2014
Журнал (фаховий) Київ, 2014
№ 1-2(22),

№ 3-4(23)

108

100
Статті
Назва наукової праці Назва журналу, збірки,
видавництво, рік, стор.
Автори
1 К вопросу о стратегии вакцинации против гепатита В. Аналитический обзор Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2013. - № 1-2 (20). - С. 21-29 Шагінян В.Р.
2 Моніторинг поширення резистентних штамів ВІЛ в Україні у ВІЛ-інфікованих пацієнтів з різною тривалістю АРТ Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2013. - № 1-2 (20). - С. 60 - 67. Люльчук М.Г.
3 Серологічне обстеження вагітних на маркери ВІЛ-інформаційна основа профілактики передачі збудника від матері до дитини: український досвід Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2013. - № 3-4 (21). - С. 3-9. Марциновська В.А.
4 Характеристика субтипової структури ВІЛ на різних стадіях епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2013. - № 3-4 (21). - С. 9 - 14. Люльчук М.Г.
5 Клінічні особливості та наслідки герпесвірусних уражень нервової системи з поліорганною патологією Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби).-2013.- № 3-4 (21).- С. 63-71 Руденко А.О.,
Муравська Л.В.,
Дьяченко П.А.,
Пархомець Б.А.,
Луценко В.Ю.,
Сидорова Ж.П.
6 Микозы центральной нервной системы Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби).- 2013.- № 3-4 (21).- С. 71-77 Говорова Д.В.,
Панасюк О.Л.
7 Профілактичні програми: досягнення і уроки в протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - №1-2 (22). - С. 4 - 8. Щербінська А.М.,
Бабій Н.О.,
Люльчук М.Г.
та ін.
8 Пізнє виявлення ВІЛ-позитивних осіб як фактор, що впливає на тенденції та рівень поширення ВІЛ-інфекції в Україні Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 1-2 (22). - С. 9-15. Марциновська В.А.
9 Характеристика первинної резистентності ВІЛ до АРВ-препаратів в Україні Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 1-2 (22). - С. 15 - 18. Люльчук М.Г.
10 ВИЧ-инфекция как одна из проблем трансфузиологии в Украине Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 1-2 (22). - С. 19-28. Круглов Ю.В.,
Кислых Е.Н.,
Максименок Е.В.,
Захаренко А.С.,
Нестеренко Л.П.,
Сергеєва Т.А.
11 Захворюваність на ВІЛ-інфекцію та інфекції, що передаються статевим шляхом, в Україні: чи існує взаємозв’язок? Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 1-2 (22). - С. 35-41. Кислих О.М.,
Максименок О.В.,
Нгуєн І.В.,
Ватаманюк М.Ю.,
Круглов Ю.В.,
Сергеєва Т.А.
12 Взаємозв’язок між поширеністю ВІЛ-інфекції, парентеральних вірусних гепатитів та наркоманії Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 1-2 (22). - С. 41-50. Круглов Ю.В.,
Шагінян В.Р.,
Рубан О.М.,
Сергеєва Т.А.,
Бугаєнко Н.С.
13 Сучасний стан захворюваності на актуальні інфекції, керовані засобами імунопрофілактики (кір, краснуха, поліомієліт) Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби).- 2014. - 1-2 (22). - С. 50-56. Задорожна В.І.,
Чудна Л.М.,
Маричев І.Л.,
Красюк Л.С.,
Брижата С.І.,
Світа В.М.,
Демчишина І.В.
14 Фенотипові особливості умовно патогенних мікропорганізмів, виділених при інфекційних процесах різної локалізації Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 1-2 (22). - С. 75-80. Зарицький А.М.,
Малиш Н.Г.
15 Дезінфектологічні аспекти проблеми резистентності мікроорганізмів Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 1-2 (22). - С. 80-86. Морозова Н.С.,
Марієвський В.Ф.,
Покас О.В.
16 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»:історичні аспекти та перспективи розвитку Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 3-4 (23). - С. 5-11 Задорожна В.І.,
Шагінян В.Р.
17 Вплив дисплазії сполучної тканини на формування остеопенічного синдрому у хворих на хронічні вірусні гепатити Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби). - 2014. - № 3- 4 (23). - С. 24-28. Марієвський B.Ф., Мартинович Т.Л.
18 Вивчення імунологічної ефективності екстракорпорального лазер-ного опромінення крові у хворих з нейроінфекціями Профілактична медицина (епі-деміологія, мікробіологія, віру-сологія, паразитологія, інфек-ційні хвороби).- 2014р. - № 3-4 (23). - С. 28-32. Березіна Л.В.
19 Системний кліщовий бореліоз: оптимізація діагностики і терапії нейроофтальмічних порушень Український неврологічний журнал. - 2014. - № 2.- С.81-86 Руденко А.О.,
Муравська Л.В.,
Дьяченко П.А.,
Пархомець Б.А.,
Луценко В.Ю.,
Сидорова Ж.П.
20 Біоплівкоутворююча здатність деяких актуальних штамів бактерій та чутливість їх до дії деяких дезінфектантів Матеріали наук.-практ. конфе-ренції «Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфек-цій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилі-зація. - 18 квітня 2014 р., Київ. - С. 47-56. Марієвський В.Ф.,
Покас О.В.,
Кролевецька Н.М.,
Матошко Г.В.,
Рубан Н.М.,
Синетар Е.О.
21 Антибіотикостійкість та адгезивні властивості збудників катетер-асоційованих інфекцій се-човивідних шляхів Мікробіологічний журнал. - 2014. - Т. 76, № 3. - С. 36-41. Синетар Е.О.,
Брич О.І.,
Лоскутова  М.М.,
Ткачик І.П.
22 Вплив Hibisci Extractum Siccum на формування біоплівки мікроорганізмами - збудниками катетер-асоційованих інфекцій сечо-вивідних шляхів  Довкілля та здоров’я. - 2013. - №4 (67). - С.19-23. Покас О.В.,
Синетар Е.О.,
Лоскутова М.М.
23 Формування біоплівки Candida albicans на поверхні медичних катетерів: дослідження in vitro Довкілля та здоров’я. - 2014. - № 1 (68). - С. 28-32. Синетар Е.О.,
Авдєєва Л.В.,
Скорик М.А.,
Брич О.І.
24 Вплив терміну зберігання на властивості музейних штамів бактерій родів Proteus та Morganella Довкілля та здоров’я. - 2014. - № 3 (70). - С. 60-64. Брич О.І.,
Синетар Е.О.,
Лоскутова М.М.,
Гарницька О.Г.,
Скуратова О.Г.
25 Поширення штамів продуцентів метало-беталактамаз серед мно-жиннорезистентних до антибіотиків грамнегативних неферментуючих бактерій Український журнал клінічної та лабораторної медицини”. - 2013. - Т.8, № 2. - С. 150-154. Покас О.В.,
Лоскутова М.М.,
Поліщук О.І.,
Яновська В.В.
26 Видовой состав и чувствительность к антимикотикам Candida spp., выделенных у пациентов от-деления реанимации и интенсив-ной терапии Медицинские новости. - 2014. - №8. - С. 79-81. Собкова Ж.В.,
Покас Е.В.
27 Вплив практики тестування в окремих регіонах України на виявлення випадків ВІЛ-інфекції Лабораторна діагностика. - 2014.- № 2 (68).- С. 51-57. Кислих О.М.,
Максименок О.В.,
Круглов О.В.
28 Визначення анти-ВГС активності специфічного імуноглобуліну людини проти вірусу гепатиту С Поликлиника, спецвыпуск Лаборатория.- М., 2013.- С. 58-59. Рибалко С.Л., Тимченко А.С., Порва Ю.І., Беньковська Л.К., Іванська Н.В.
29 Эволюция тест-систем производства ЧАО «НПК Диапроф-Мед», предназначенных для диагностики ВИЧ-инфекции Поликлиника, спецвыпуск Лаборатория.- М., 2013.- С. 58-59. Трохимчук Т.Ю., Ганова Л.А., Иванская Н.В., Горлов Ю.И., Михалап С.В., Шевчук В.А., Шепелин К.А., Спивак Н.Я.
30 The molecular mimicry and its possible role in origin of false-positi-ve results in HCV-infection testing Biopolymers and cells, 2013.-v.29, N 5.-Р. 406-412. Benkovskaya L.K.,
Ivanska N.V.,
Sergeyeva T.A.
31 Antiviral activity of Basidiomycete mycelia against influenza type A (serotype H1N1) and herpes simplex virus type 2 in cell culture Virologica sinica 2014, 29 (5).- Р. 284-290. Krupodorova T.,
Rybalko S.,
Barshteyn V.
32 Проблема СНІД-індикаторних інфекційних хвороб Проблеми екології та медицини. - 2014 - Том 18, №1-2. - С. 34-43. Сергеєва Т.А.,
Бугаєнко Н.С.
33 Парентеральні вірусні гепатити в Україні: вирішене питання або проблема, що загострюється? Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. - 2014. - № 2(3). - С. 78-88. Сергеєва Т.А.,
Шагінян В.Р.,
Рубан О.М.
34 Аналітичний огляд показника смертності від станів та хвороб, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), в Україні, за період 1987-2013 роки К., 2014. - 107 с. Нізова Н., Марциновська В., Кузін І., Алексеєва А.,
Бочкова Л., Кислих О.,
Кобища Ю., Круглов Ю.,
Максименок О.,
Нгуєн І., Сергеєва Т.
35 Slowing of the HIV Epidemic in Ukraine: Evidence from Case Reporting and Key Population Surveys, 2005-2012 PLOS ONE. - 2014.- V.9, № 9. - Р.1-11. Charles R. Vitek, Jurja-Ivana Čakalo, Konstantin V. Dumchev, Tetyana O. Salyuk et al.
36 Досвід впровадження консуль-тування і тестування на ВІЛ в практику сімейних лікарів Wiadomosci Lekarskie - 2014. - T. LXVII, N 2. - Р. 302-305. Максименок О.В.,
Гришаєва І.В.,
Кравець О.М.
37 Співставлення морфологічних і біохімічних характеристик хворих на хронічний гепатит С Гепатологія. - 2014. - № 2 (24). - С. 42-52. Гомоляко І.В., Янченко В.І., Швадчин І.О., Клочкова Н.Є.
38 Особенности гуморального иммунного ответа на неструктурные вирусные протеины и факторы, влияющие на спонтанный клиренс НСV, у пациентов с хроническим гепатитом С Клиническая инфектология и паразитология. - 2014. - № 3 (10). - С. 62-68. Клименко Ж.Б.
39 Современная терапия хронического вирусного гепатита C: Инновации и схемы, проверенные практикой Здоров’я України. - 2014.- №1.- С. 1-7. Федорченко С.В. 
40 Використання репродуктивних технологій для профілактики ВІЛ-інфекції Iнфекцiйнi хвороби. - 2013. - № 3(73). С. 23-28. Щербінська А.М.,
Потокій Н.Й.
41 Генетична характеристика генома V. cholerae O1 виділених від людей при спалахах холери в Україні Вісник проблем біології і медицини. -2014. - Вип. 3, Т. 2 (111) - С. 279-283. Петренко О.В.,
Хайтович О.Б.,
Підченко Н.Н.,
Ільїчов Ю.О.
42 Вивчення структури геному V. cholerae non O1, виділених від хворих на ГКІ в Україні Світ медицини та біології. - 2014. - №4 (47). - С. 52-56. Петренко О.В.,
Хайтович О.Б.,
Підченко Н.Н.,
Ільїчов Ю.О.
43 Вивчення клінічної ефективності екстракорпорального лазерного опромінення крові у хворих з нейроінфекціями» Проблеми військової охорони здоров`я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії: Випуск 42, Т. 2.- С. 18-23. Березіна Л.В.
44 Сравнительная оценка уровней цитокинов в ликворе и  крови пациентов с арахноєнцефалитом герпесвирусной этиологии Проблеми військової охорони здоров`я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії. - Випуск 42, Т. 2.- С. 282-287. Панасюк Е.Л.,
Матяш В.И.,
Ярош О.А.,
Карловский А.А.
45 Вода, як провідний фактор передачі інфекцій при холері Вода: гігієна та екологія. - 2013.- № 3-4, Т. 1.- С. 117-125. Мурашко О.В.,
Алексеєнко В.В.