ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
Наказом МОН України від 11.07.2016 року № 820 при Інституті створена
спеціалізована вчена рада Д.26.614.01. з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.13 - інфекційні хвороби,
14.02.02 - епідеміологія, 03.00.06 - вірусологія з терміном повноважень від
11.07.2016 року до 11.07.2019 року. Головою спеціалізованої вченої ради є
д.мед.н., професор Задорожна В.І.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ВЧЕНА РАДАСПЕЦІАЛІЗОВАНА  ВЧЕНА РАДА