ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"

Склад спеціалізованої вченої ради


  Голова ради:
 1. Задорожна Вікторія Іванівна, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02.

 2. Заступники голови:
 3. Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06;
 4. Матяш Віктор Іванович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13.

 5. Вчений секретар:
 6. Мартинович Тетяна Леонідівна, к.мед.н., в.о. старшого наукового співробітника відділу, ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13;

 7. Члени ради:
 8. Андрейчин Михайло Антонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», спеціальність 14.01.13;
 9. Виноград Наталія Олексіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 03.00.06;
 10. Голубовська Ольга Анатоліївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.13;
 11. Дзюблик Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 03.00.06;
 12. Борщов Сергій Петрович, д.мед.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13;
 13. Зарицький Анатолій Минович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02;
 14. Колеснікова Ірина Павлівна, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.02;
 15. Марієвський Віктор Федорович, д.мед.н., професор, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13;
 16. Міроненко Алла Петрівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06;
 17. Мороз Лариса Василівна, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.13;
 18. Подаваленко Алла Павлівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.02.02;
 19. Рибалко Світлана Леонтіївна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06;
 20. Руденко Антоніна Олексіївна, д.мед.н., професор, завідувачка відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13;
 21. Березіна Лариса Вячеславівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06;
 22. Федорченко Сергій Валерієвич, д.мед.н., науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13;
 23. Чудна Людмила Митрофанівна, д.мед.н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02;
 24. Шагінян Валерія Робертівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02;
 25. Щербинська Алла Михайлівна, д.мед.н., професор, в.о. завідувача відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДАСПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА