Акридони - інгібітори нейрамінідазної активності вірусу грипу.

Автори розробники: Рибалко С.Л., Жаркова Л.Д., Пальчиковська Л.Г., Швед А.Д., Костіна В.Г., Федорченко Д.Б. Контактний телефон: (044) 275-83-00.

Пропонується спосіб ефективного інгібування нейрамінідазної активності 5 .русу грипу шляхом застосування нетоксичних препаратів - похідних акридонів, структури нових синтезованих карбоксамідовакридон-4-карбонової кислоти: АКК-2, АКК-5, АКК-6, АКК-7. Перевага над існуючими методами - аналогів немає оскільки досліджувалися нові синтезовані препарати.

Застосування нововведення використовує запропоновані препарати, похідні акридонів, для лікування грипозної інфекції.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 25688 від 10.08.07.

Необхідне обладнання: ламінарний бокс, термостат, центрифуги, плашки для культур тканин, дозатори, наконечники, поживне середовище RРМІ-1640, фетальна сироватка, спирт, шприци, вата.

Послуги розробників: публікації.