Спосіб культивування вірусів гепатитів С (ВГС).

Автори розробники: Рибалко С.Л., Порва Ю.І., Дядюн С.Т., Завелевич М.П., Боровіков В.М., Федорченко Д.Б., Апексеєнко І.П., Жаркова Л.Д.

Контактний телефон: (044) 275-83-00.

Пропонується модель культивування ВГС, яка включає трансфекцію суспензійних культур ДНК вірусу гепатиту С, що приводить до одержання продукуючих культур клітин, які дають стабільну продукцію ВГС як до заморожування трансфекованих культур клітин МТ-4, так і після розморожування. Модель може використовуватися в експериментальних дослідженнях при вивченні антивірусної дії препаратів.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель, № від 25.03.09.

Необхідне обладнання: ламінарний бокс, термостат, центрифуги, плашки для культур тканин, дозатори, дюари для рідкого азоту, наконечники, поживне середовище КРМІ- 1640, фетальна сироватка, спирт, шприци, вата.

Послуги розробників: наукові публікації.