Лікарський засіб, який містить бактеріальний лектин (БЛ), для лікування хворих, уражених віросом гепатиту С (ВГС).

Автори розробники: Гїідгорський B.C., Коваленко Е.О., Рибалко СЛ., Шарикіна Н.І., Гетьман К.І.

Контактний телефон: (044) 275-83-00.

Пропонується БЛ - лікарський засіб для лікування хворих, уражених ВГС суть якого полягає в тому, що містить в якості активної речовини позаклітинний лектин сапрофітного штаму Bacillus subtilis В-7014, нетоксичний, має високу гемаглютинуючу активність (512-51200 гемаглютинуючих од./мл) та спорід­неність до сіалових кислот, блокує поверхневі структури глікопротеїнів ВГС, в яких термінальна N-ацетилнейрамінова кислота зв'язана з субтермінальною галактозою α2,3- або α2,6-зв'язками, що запобігає подальшому інфікувані клітин-мішеней та репродукції вірусу.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 33927 від 25.07.08.

Необхідне обладнання: ламінарний бокс, термостат, центрифуги, плашки для культур тканин, дозатори, дюари для рідкого азоту, наконечники, поживне середовище RPMI- 1640, фетальна сироватка, спирт, шприци, вата.

Послуги розробників: наукові публікації.