Спосіб виявлення низькомолекулярних інгібіторів біосинтезу нуклеїнових кислот (НІБНК).

Автори розробники: Пальчиковська Л.Г. Алексеєва І.В., Швед А.Д., Рибалко С.Л.

Контактний телефон: (044) 275-83-00.

Пропонується спосіб виявлення НІБНК із застосуванням комбінації модельних ДНК-вмісних ферментативних комплексів, який відрізняється тим, як тестові системи застосовують реакцію транскрипції з використанням ДНК-залежної РНК-полімерази фагу Т7, полімеразну ланцюгову реакцію з використанням Taq-полімерази та реакцію релаксації суперспіралізованої ДНК топоізомеразою І, при цьому зазначені ферменти безпечні і не потребують радіоактивної чи будь-якої іншої мітки для детектування продукту реакції.

Застосування нововведення дозволяє на високому молекулярно-біологічному рівні створити цілеспрямований скринінг антивірусних препаратів.

На дану наукову розробку отримано патент України № 53193 від 27.09.10.

Необхідне обладнання: ламінарний бокс, термостат, центрифуги, плашки для культур тканин, дозатори, дюари для рідкого азоту, наконечники, поживне середовище RРМІ-1640, фетальна сироватка, спирт, шприци, вата, електрофорез, обладнання для ПЛР ламінарний бокс, термостат, центрифуги.

Послуги розробників: курси інформації і стажування.