Молекулярно-генетичний моніторинг (МГМ) розвитку резистентності та передачі стійких до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ в Україні.

Автори розробники: Щербінська A.M., Доан С.І., Люльчук М.Г., Антоненко C.B., Бабій Н.О.

Контактний телефон: (044) 275-24-44.

Пропонується застосовувати систему МГМ за формуванням та поширенням штамів ВІЛ, резистентних до АРВ-препаратІв, при проведенні когортних досліджень серед нещодавно інфікованих осіб (первинна резистентність) та серед осіб, які отримують APT. Визначення резистентності ВІЛ до АРВ-препаратів є важливим доповненням у загальній схемі противірусної терапії, оскільки в і більшості випадків дозволяє пояснити причину неефективності терапії у пацієнта та призначити оптимальну комбінацію препаратів.

Запровадження моніторингу за розповсюдженням мутацій резистентності ВІЛ до АРВ-препаратів є необхідним в умовах швидкого зростання масштабів охоплення ВІЛ-інфікованих осіб специфічною антиретровірусною терапією.

Необхідне обладнання: обладнання і тест-системи для секвенування геному ВІЛ-1, визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ, кількості CD4 лімфоцитів, відповідні витратні матеріали.

Послуги розробників: консультації, науково-практичні семінари.