Застосування імунологічних показників, як критеріїв діагностики при різних клінічних формах герпесвірусних уражень нервової системи (НС).

Автори розробники: Руденко А.О., Андреєва О.Г., Берестова Т.Г.

Контактний телефон: (044) 280-97-82.

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних установах практичної охорони здоров'я (обласних, міських, районних) інфекційного про­філю методика застосування імунологічних показників, як критерії діагностики при різних клінічних формах герпесвірусних ураженнях НС. Вивчення особливостей імунологічних змін при різних клінічних формах ураження НС герпесвірусної етілогії можуть бути використані для діагностики уражень НС в практиці Інфекціоніста. Було встановлено, що при захворюваннях НС герпесвірусної етіології відмічались наступні імунологічні зміни: підвищення кількості СВ-8, СВ-20, В-мітогенної проліферації лімфоцитів, адгезивної активності нейтрофілів, ЦІК, аутоантиген (ЗБМ) індукованої проліферації в :БТЛ, сенсибілізації нейтрофілів альбуміном, сенсибілізації до ЗБМ, сенсибілізації ІФА рівень аутоантитіл (ЗБМ), зменшення кількості лімфо­цитів, СD-16, Т-мітогеної проліферації лімфоцитів, простагландин залежної про­ліферації лімфоцитів, спонтанної цитотокичності мононуклеарів, антитіло за­лежної цитотоксичності мононуклеарів, спонтанної фагоцитарної активності нейтрофілів, індукованої фагоцитарної активності нейтрофілів.

Необхідне обладнання: проточний цитофлюориметр з набором мічених моноклональних антитіл для проведення імунологічних досліджень.

Послуги розробників: інформаційний лист.