Метод визначеним віруліцидної активності дезінфекційних препаратів (ВАДП).

Автори розробники: Марієвський В.Ф., Задорожна В.І., Бондаренко B.І, Бура T.О.. Доан С.І., Зубкова Н.Л., Ведмеденко В.В., Дзюблик І.B., Трохименко О.П., Костенко О.О.

Контактний телефон: (044) 275-33-65.

Пропонується метод визначення ВАДП, який ураховує новітні дані в га­лузях дезинфектології та вірусології. Метод включає методики, які апробовані в лабораторії поліомієліту та інших ентеровірусних інфекцій Інституту епідеміоло­гії та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України. Методики чітко викладені, що дозволяє швидко розробити відповідні стандартні опера­ційні процедури, передбачають паралельне проведення належної кількості контрольних випробувань, що полегшує проведення валідації методик.

Застосування нововведення визначає оптимальні параметри використання дезинфекційних засобів для профілактики вірусних інфекцій в лікувально- профілактичних закладах та дезинфекції в осередках.

Необхідне обладнання: вірусологічний бокс, термостати, холодильники, ваги, шуттель-апарат, автоматичні дозатори, цен­трифуга, лабораторний посуд.

Послуги розробників: методичні рекомендації, консультативна допомога.