Спосіб класифікації індукторів інтерферону (ІІФН) за кількісними показниками експресії генів інтерферону (ІФН).

Автори розробники: Рибалко С.Л., Старосила Д.Б.

Пропонується спосіб класифікації II за кількісними показниками експресії генів ІФН методом зворотної транскриптази - полімеразиної реакції (ПЛР), який відрізняється тим, що розраховується співвідношення кількісних показників експресії генів інтерферону, протеїкінази, РНКази Ь і 2-5-олігосинтитази під впливом препаратів, які вже використовуються в медицині, або знаходяться на стадії доклінічних досліджень.

Застосування нововведення дає можливість повного уявлення про внутрішньоклітинні процеси, що продукуються індукторами ІФН природного та хімічного походження, виявити кількісні показники експресії генів, індукованих ендогенними інтерферонами.

На дану наукову розробку отримано патент № 72028 від 10.08.2012.

Необхідне обладнання: ламінарний бокс термостат, центрифуги,лашки для

культур тканин, дозатори, наконечники, дюари для рідкого азоту.

Послуги розробників: патент, наукові публікації.