Спосіб культивування вірусів Коксакі В.

Автори розробники: Задорожна В.І., Фролов А.Ф., Зубкова Н.Л., Бура Т.О., Бондаренко B.L, Ведмеденко В.В., Галагуза Ю.П.

Контактні телефони: (044) 275-37-11, (044) 275-37-55.

Пропонується спосіб впливу на біологічні властивості вірусів Коксакі В. Культивування вірусів на перещеплювальних культурах клітин проводять під дією штучного геомагнітного потоку різної направленості, що призводить до зміни інфекційної активності вірусу та маркуючої ознаки rct40.

Застосування нововведення дозволяє розширити спектр перещеплюваль­них клітинних ліній для виділення вірусів Коксакі В та одночасного прове­дення їх диференціації з іншими ентеровірусами без застосування коштовних специфічних діагностичних сироваток.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 44112.

Необхідне обладнання: вірусологічний бокс, термостати, ССЬ - інкубатор,

холодильники, автоматичні дозатори, лаборатор­ний посуд, гексоферит - барієві диски.

Послуги розробників: патент, консультативна допомога.

31 КПКВ 6561020