Застосування мікрометоду визначення адгезивної активності як фактору патогенності мікроорганізмів (Інформаційний лист).

Автори розробники: Поліщук Q.I., В'ялих Ж.Е., Яновська В.В., Покас О,В., Макушенко О.С.

Контактний телефон: (044) 275-00-55.

Пропонується визначати адгезивну активність мікрометодом із викорис­танням U-подібних мікропланшетів за такою схемою: отримання чистої куль­тури мікроорганізмів та підготовка завису густиною 109 клітин/мл; підготовка нативних або формалінізованих еритроцитів до кінцевого завису 100 млн/мл; внесення суміші еритроцитів та мікроорганізмів до U-подібних лунок мікро­планшетів з наступною інкубацією протягом 30 хв при 37° С; підготовка мазків на предметних скельцях та облік результатів під світловим мікроскопом; обчислення результатів за формулою.

Застосування нововведення дозволяє спростити та уніфікувати методику визначення адгезивності мікроорганізмів.

Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, персональний комп'ютер.

Послуги розробників: інформаційний лист, консультації.