Методи виділення та ідентифікації ентерококів (ВІЕ).

Автори розробники: Поліщук Q.I., Покас О.В.

Контактний телефон: (044) 275-00-55.

Пропонується порядок проведення лабораторних досліджень з ВІЕ з біо­логічного та абіогенного матеріалу за такою схемою: взяття матеріалу, у тому числі із використанням транспортних середовищ; підготовка та засів матеріалу на середовища (у відповідності до переліку); кількісний облік бактеріального росту та добір колоній для подальшої ідентифікації; ідентифікація культур за

визначеними схемами біохімічної ідентифікації; визначення чутливості клінічних ізолятів до антибактеріальних препаратів за переліком у відповід­ності до нормативної документації; дослідження, за необхідності, у ПЛР з ви­користанням визначених праймерів для встановлення типу резистентності до ванкоміцину.

Застосування нововведення поліпшує лабораторну діагностику та ліку­вання гнійно-запальних інфекцій відповідної етіології, а виявлення за допомо­гою ПЛР ванкоміцинрезистентних ізолятів, підтверджує точність результатів дослідження чутливості штамів до ванкоміцину.

Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, стандартний набір обладнання для ПЛР, по можливості - автоматичний бактеріоло­гічний аналізатор, персональний комп'ютер.

Послуги розробників: консультативні та методичні послуги.