Адгезивні властивості мікроорганізмів (АВМ) та методи їх визначення.

Автори розробники: В'ялих Ж,Є,. Покас О.В.

Контактний телефон: (044) 275-00-55.

Пропонується порядок проведення лабораторних досліджень з визначення АВМ за такою схемою: отримання чистої культури мікроорганізмів; іденти­фікація культур за визначеними схемами біохімічної ідентифікації; підготу­вання культури для дослідження; визначення адгезивної активності; облік результатів за формулою.

Застосування нововведення сприяє уніфікації цих методів та можливості співставлення отриманих результатів, що є важливим при визначенні патогенного потенціалу мікроорганізмів.

Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, персональний комп'ютер.

Послуги розробників: консультативні та методичні послуги.