Алгоритм підбору та обстеження хворих на хронічний гепатит С та В у разі проведення їм пункційної біопсії печінки (ПБП).

Автори розробники: Янченко В.І., Лобода Т.В., Попкова Я.Я., Ляшок О.В., Соляник LB., Клименко Ж.Б.

Контактний телефон: (044) 280-27-59.

Пропонується алгоритм обстеження хворих, яким буде виконуватись ПБП з метою виключення ускладнень. Усі пацієнти проходили детальний анамнез і огляд. Виявлено ряд протипоказань - наявність асциту, жовтяниці, підпечін- ковий холестаз. Аналіз загального аналізу крові виявив ризик ускладнень у хворих з тромбоцитопенією менш ніж 100 тис/мм3. Обов'язково необхідно зробити коагулограму. Якщо протромбіновий час збільшений на 4-6 с, протромбінів індекс менш ніж 75%, тромбіновий час та активований частко­вий тромбопластиновий час підвищені більш ніж 1,5 норми та час згортання крові 5 хв і більше ПБП треба відкласти.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист.