Визначення закомірностей епідемічного процесу (ЕП) за період з 1987 по 2006 роки в Україні при інфекційній та паразитарній захво­рюваності (ІПЗ) серед дорослих та підлітків і дітей до 14 років, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Автори розробники: Сажок P.A., Раєвська Г.С., Галагуза Ю.П.

Контактний телефон: (044) 275-37-11.

Пропонується інформація про вперше проведене дослідження закономір­ностей ЕП при ІПЗ серед постраждалого населення України. Встановлена тен­денція до щорічного зростання захворюваності на деякі ІПЗ серед потерпілих в Україні за період з 1987 по 2006 pp. як серед дорослих та підлітків - 5,3 рази, так і серед дітей до 14 років - в 2,9 рази та смертності серед дорослих та під­літків в у 8,25 рази за період з 1987-2008 роки. Найвищі показники захво­рюваності серед вказаних вікових груп населення відмічались в 111 групі пер­винного обліку, що свідчить про негативний вплив радіації на інфекційний процес, особливо серед мешканців, що проживають тривалий час на радіа­ційно забруднених територіях.

Нововведення може бути використане в МОЗ України, обласних та міським СЕС для прийняття організаційних заходів щодо поліпшення стану інфекційної та паразитарної захворюваності та соматичних хвороб, особливо в зонах радіаційного контролю.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: не потребує.