Застосування препаратів цитнколіну у хворих з патологією центральної нервової системи (ЦНС) герпесвірусної етіології (ГЕ).

Автори розробники: Руденко А.О., Муравська Л.В., Дьяченко П.А., Пархомець Б.А., Андреєва О.Г.

Контактний телефон: (044) 280-97-82.

Пропонується методика застосування препаратів цитиколіну у хворих з патологією ЦНС ГЕ. Виявилось, що у хворих з патологією ЦНС, спричиненої вірусами герпесу, застосування цитиколіну призводить до зменшення або зникнення неврологічних симптомів, таких як сенситивні і моторні порушен­ня, пригнічення когнітивних розладів, поліпшення пам'яті, зменшення емоцій­ної лабільності. Також відмічається зменшення симптомів набрякових проце­сів в ЦНС. Таким чином, терапія цитиколіном є безпечним та ефективним па­тогенетичним засобом при лікуванні хворих на герпесвірусні ураження ЦНС і може бути включена в комплексну етіопатогенетичну терапію при захворю­ваннях нервової системи, спричинених герпесвірусами.

Застосування нововведення є безпечним та ефективним патогенетичним засобом при лікуванні хворих на герпесвірусні ураження ЦНС і може бути включена в комплексну етіопатогенетичну терапію при захворюваннях нервової системи, спричинених герпесвірусами.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист.