Алгоритм серологічної діагностики ВІЛ-інфекції з застосуванням швидких тестів (ШТ).

Автори розробники: Гураль А.Л., Максименок О.В.

Контактний телефон: (044) 275-83-33.

Впровадження алгоритму серологічної діагностики ВІЛ-інфекції з засто­суванням ПІТ дозволяє максимального розширити доступ населення до тесту­вання. Послідовне застосування двох ШТ різних виробників при обстеженні осіб з груп високого ризику інфікування ВІЛ, передусім СІН та хворих на ту­беркульоз, дає змогу виявляти антитіла до ВІЛ у обстежуваної особи безпосе­редньо в лікувально-профілактичному закладі, тобто здійснювати перший етап підтверджувальних досліджень при встановленні діагнозу «ВІЛ-інфекція».

Застосування нововведення своєчасно виявляє ВІЛ-позитивних осіб, за­безпечує їх відповідними лікувальними послугами та мінімізує несприятливий вплив ВІЛ-інфекції/СНІДу на суспільство.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: консультативні та методичні послуги.