Система епідеміологічного нагляду (ЕН) за гепатитами В і С (ГВС).

Автори розробники: Гураль А.Л., Сергеєва Т.А., Шагінян В.Р.

Контактний телефон: (044) 275-83-33.

Пропонується комплексна система ЕН за парентеральними ГВС, яка складається з послідовних, пов'язаних між собою підсистем: Інформаційної, діагностичної і контрольної (контрольно-організаційної) і включає оцінку епідемічної ситуації, в тому числі проведення постійного динамічного спос­тереження за маніфестованим і прихованим компонентом епідемічного про­цесу, його параметрами та рушійними силами; методологію розпізнавання конкретних проявів епідемічного процесу, причин і умов інфікування різних груп населення; розробку і реалізацію науково обґрунтованої системи заходів боротьби і профілактики.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: консультативні та методичні послуги.