Методика неінвазивного визначення індексу гістологічної активності (ІГА) ураження печінки у хворих на хронічний гепатит С (ХГС).

Автори розробники: Янченко В.І., Гомоляка І.В., Шваччин І.О.

Контактний телефон: (067) 713-87-89.

Пропонується методика неінвазивного визначення ІГА, що базується на | десятирічному досвіді прискіпливого збирання анамнезу у хворого на ХГС, визначення показників загального аналізу крові та біохімічних показників, які зано­сяться до формули, розрахованої методом множинної регресії. Після отримання даних за формулою проводиться розрахування ІГА за класифікацією (Кnodell та і співав.,1981) у власній модифікації. Це дає можливість оцінити вираженість активності процесу та темпів прогресування ХГС з вірогідністю на 95,5%.

Застосування нововведення дає змогу замінити метод пункційної біопсії і печінки (ГІБП) більш дешевим і безпечним методом діагностики та показано хворим на ХГС, яким проведення ПБП протипоказано, чи при відмові хворого. Побічних реакцій при проведенні зазначеної методики не виявлено.

На дану наукову розробку отримано патент України авторське право № 39901, від 01.09. 11.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: патент.