Спосіб визначення бактерицидної та бактеріостатичної дії дезинфектантів (ББДД) без застосування нейтралізаторів.

Автори розробники: Жалко-Титаренко В.П., Марієвський В.Ф.

Контактний телефон: (044) 275-42-66.

Пропонується спосіб визначення ББДД засобів в серійних розведеннях шляхом визначення їх мінімальної бактерицидної і мінімальної бактеріоста­тичної дії на суспендовані мікроорганізми, яка над прототипами володіє знач­но більшою чутливістю, відсутністю потреби в нейтралізації і відмиванні тест- суспензій мікробів фільтраційними методами або центрифугуванням.

Застосування нововведення спрощує метод визначення ББДД засобів; дозволяє значно збільшити чутливість способу визначення ББДД без застосування нейтралізаторів.

Необхідне обладнання: обладнання звичайної мікробіологічної лабораторії, витратні матеріали.

Послуги розробників: науково-практичні семінари.