Діагностика вогнищевих уражень головного мозку (ВУГМ) при герпес-вірусних нейроінфекціях за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ).

Автори розробники: Дьяченко П.А., Руденко А.О., Пархомець Б.А., Муравська Л.В.

Контактний телефон: (044) 280-97-82.

Пропонується методика застосування ЕЕГ з метою ранньої діагностики ВУГМ та спостереження в динаміці захворювання при менінгоенцефаліті, енцефаломієліті, розсіяному енцефаломієліті, арахноенцефаліті герпес-вірус- ної етіології.

Проведене паралельне дослідження хворих на герпесвірусні ураження ЦНС на апараті комп'ютерної ЕЕГ ДХ 5000 та магніто-резонансної томографії (МРТ) показало, що у хворих на арахкоенцефаліт, енцефаліт, розсіяний енцефаломієліт на ЕЕГ реєструвались періодичні пароксизмальні комплекси за типом «пік хвилі» на фоні високоамплітудної аритмічної дельта-активності у відведеннях, яким відповідали на МРТ вогнища різного розміру та кількості. При цьому патологічні зміни в ЕЕГ-сигналі не залежали від розміру MPT- вогнища, але в 86% досліджених випадках локалізація патологічного ЕЕГ- сигналу відповідала локалізації МРТ-вогнищ.

Необхідне обладнання: електроенцефалограф ДХ 5000.

Послуги розробників: інформаційний лист.