ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм в етіопатогенетичній терапії хронічного гепатиту С (ХГС).

Автори розробники: Соляник І.В., Федорченко C.B., Клименко Ж.Б., Ляшок О.В., Янченко В.І., Резник В.А., Базика Д.А., Ніколаєнко О.М., Корніліна О.М.

Контактні телефони: (044) 280-27-59, (044) 569-70-13, (044) 213-92-15.

Проведене дослідження ефективності застосування вітчизняного препа­рату ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм за певною схемою у хворих на ХГС, що з різних причин не могли отримувати стандартну противірусну терапію. Резуль­тати, що були співставлені з контрольною групою і групою здорових донорів, показали, що запропонована методика лікування із застосуванням препарату ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм покращує «якість життя», зменшує або нормалізує активність печінкових ензимів, гармонізує імунний стан хворого, зменшує вірусне навантаження.

Застосування нововведення є безпечним і добре переноситься хворими.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист.