Патогенетичне обґрунтування застосування інтерферону-а при різних клінічних формах герпесвірусних уражень нервової системи.

Автори розробники: Руденко А.О., Муравська Л.В., Дьяченко ПА,, Пархомець Б.А., Андреєва О.Г.. Сидорова Ж.П., Кругліков П.В.

Контактний телефон: (044)275-37-11.

Пропонується методика дослідження рівнів титрів інтерферону- а (ІФН) в динаміці захворювання та в залежності від клінічного діагнозу уражень центральної і периферичної нервової системи, викликаних вірусами родини герпесу в залежності від клінічного діагнозу та гостроти перебігу захворювання. Отримані результати є підставою для призначення препаратів ІФН хворим на арахноенцефаліт з хронічно-рецидивуючим перебігом і полінейропатію. На користь такого твердження слугує вплив ІФН на систему регуляції синтезу нуклеїнових кислот та активація під його дією ферментів і інгібіторів, які пригнічують усі стадії реплікації вірусу, а також вихід вірусів з інфікованих клітин.

Застосування нововведення дасть змогу обґрунтованого призначення ІФН при різних клінічних формах герпетичних уражень центральної та периферичної нервової системи формах.

Нововведення впроваджено в ЛПУ практичної охорони здоров'я (обласних, і міських, районних) інфекційного профілю.

Необхідне обладнання: ЛПЗ країни забезпечені необхідним обладнанням.

Послуги розробників: інформаційний лист