Державні санітарні правила і норми «Епідеміологія і профілактика гострих кишкових інфекцій» (КІ) (ДСанПіН- 2013).

Автори розробники: Зарицький A.M., Фільчаков І.В., Алексеєнко В.В., Мурашко О.В., Петренко О.В., Лисенко З.А., Вишнякова Г.В., Бубало В.О.

Контактний телефон: (044) 528-75-07.

Пропонується виконання комплексу організаційних, профілактичних, гігієнічних і протиепідемічних заходів, проведення яких забезпечить попередження розповсюдження захворювань на гострі КІ та контроль за його виконанням. Нововведення основане на нових матеріалах, отриманих при виконанні НДР «Вплив сучасних екологічних та соціально-економічних факторів на епідемічний та епізоотичний процеси кишкових інфекцій та паразитозів (в т.ч., що спричинені умовно-патогенними збудниками)». На основ: одержаних даних розроблені Державні санітарні правила і норми «Епідеміологія і профілактика гострих кишкових інфекцій» (ДСанПіН- 2013).

Застосування нововведення забезпечить виконання сучасного комплексу протиепідемічних заходів, направлених на попередження захворюваності на КІ.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: офіційні нормативні документи МОЗ України.