ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
ЛІКУВАЛЬНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Клініка Інституту виконує наукову, діагностичну, лікувальну та  консультативну роботу.
Головний лікар - Вернигор Дмитро Олександрович.
Фахівці клінічних підрозділів Інституту надають високоспеціалізовану та висококваліфіковану консультативно-лікувальну допомогу хворим з інфекційною патологією, переважно вірусної, бактерійної та паразитарної етіології (нейроінфекції, вірусні гепатити, СНІД тощо) в межах України на поліклінічному та стаціонарному рівнях. Клініка є провідною консультативною установою МОЗ України з надання медичної допомоги медичним закладам з актуальних проблем інфекційної патології.
Наукова тематика клініки Інституту направлена на розробку і впровадження нових високотехнологічних методів діагностики та лікування інфекційних хворих з метою прискорення їх одужання та попередження хронізації процесу.
У структурі клініки функціонує 3 наукових відділи (відділ вірусних гепатитів та СНІДу, відділ нейроінфекцій, відділ інтенсивної терапії та детоксикації), клініко-діагностична лабораторія, консультативна поліклініка та наступні відділення:
Ліжковий фонд клініки складає110 ліжок.
Клініка Інституту розташована на двох базах. У 2014 р. на базі Інституту створено Центр інфекційних уражень нервової системи.
Амосова, 5
Галицька, 4
- Відділ вірусних гепатитів та СНІДу
- Відділення вірусних гепатитів з палатою інтенсивної терапії - 32 ліжка.
- Відділення СНІДу з палатами інтенсивної терапії - 38 ліжок
- Консультативна поліклініка
- Клініко-діагностична лабораторія
Центр інфекційних уражень центральної нервової системи
- Відділ та відділення нейроінфекцій - 23 ліжка
- Відділ та відділення інтенсивної терапії та детоксикації - 17 ліжок.
Серед науковців клініки 7 кандидатів и 3 доктора медичних наук.
Медична допомога на стаціонарному рівні надається хворим із 65 нозологічними формами.
У 2013 році в Інституті розпочата реалізація програми лікування вірусного гепатиту С при Національній Академії медичних наук України.
Директор інституту - д. мед. н., професор Вікторія Іванівна Задорожна