МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

   Згідно Указу Президента України N 376/2017 від 20 листопада 2017 р. делегація від України брала участь у Щорічній зустрічі держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищенння (м. Женева, Швейцарська Конфедерація, 4-8 грудня 2017 р.). До складу делегації були включені представники Міністерства закордонних справ України, Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії медичних наук України та Адміністрації Президента України. Директор «Інституту епідеміології та інфекційних хворобі ім.Л.В.Громашевського НАМН УКраїни», член-кореспондент АМН України, д.мед.н., професор Задорожна Вікторія Іванівна представляла на даному заході Національну академію медичних наук України.

   Директор ДУ «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» Задорожна Вікторія Іванівна взяла участь у міжнародному семінарі «Сприяння ефективній імплементації резолюції РБ ООН 1540 в контексті еволюції викликів та ризиків, пов’язаних з розповсюдженням зброї масового знищення», що відбувався 2-3 листопада 2017 року в м. Києві.   21 – 22 вересня 2017 р. у Києві відбувся Регіональний семінар для Східної Європи та Центральної Азії «Implications of developments in science and technology for the Biological Weapons Convention», організований The United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), Geneva Branch, the Ukrainian Biochemical Society, and the European External Action Service (EEAS). В його роботі прийняли участь представники США, Швейцарії, України, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Білорусі, Грузії, Киргизії, Молдови, Узбекистану. У ході роботи семінару було заслухано та обговорено 16 доповідей, у тому числі 4 – від України. З оловною доповіддю від України («BWC relevant S&T developments in Eastern Europe and Central Asia») виступив академік Сергій Коміссаренко, який є одним із організаторів даного заходу. Від Інституту в роботі семінару прийняла участь директор Вікторія Задорожна.

   Директор Інституту - професор
Задорожна В.І. прийняла участь у 30-й нараді Європейського регіонального сертифікаційного комітету з ерадикації поліомієліту (2 червня 2016 р., ЄРБ ВООЗ, Копенгаген, Данія).

На фото:
Девід Солбері - голова Європейського регіонального сертифікаційного комітету з ерадикації поліомієліту,
Вікторія Задорожна - голова Національного сертифікаційного комітету з ерадикації поліомієліту МОЗ України.

   Директор ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського" д. мед. н., професор Задорожна Вікторія Іванівна з 20 по 22 жовтня 2015 р. приймала участь в "Point prevalence survey of healthcare - associated infections and antimicrobial use in European acute - care hospitals" ECDC в м. Стокгольм, Швеція. Зустріч учасників полягала в прийнятті проекту протоколу дозорного нагляду за інфекційними хворобами асоційованими з наданням невідкладної допомоги в медичних закладах. Було обговорено питання участі України в пілотному проекті разом з країнами Європейського Союзу.

   
Меморандум про співробітництво

 1. ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» та Національний Центр Громадського Здоров’я Республіки Молдова співпрацюють у ході виконання меморандуму про співробітництво в галузі розробки та реалізації наукових і практичних проектів з питань епідеміології інфекційних та неінфекційних хвороб за наступними напрямками:
  • - оцінка епідеміологічного ризику;
  • - розробка і перегляд нормативних і регламентуючих документів у частині впровадження МСП(2005);
  • - оцінка епідеміологічної ситуації, розробка і впровадження науково - обґрунтованих протиепідемічних заходів;
  • - розробка і впровадження системи епідеміологічного нагляду за найбільш актуальними інфекційними хворобами;
  • - стажування і підвищення кваліфікації фахівців за профільними напрямками;
  • -обмін науково-методичною інформацією у відповідній галузі.
 2. Діє грантова угода № NU51IP000855-01-00 на виконання проекту «Підтримка продуктивності нагляду за грипом національними органами охорони здоров’я в Україні» між ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» та СДС.
 3. З 2010 р. діє меморандум про співпрацю між МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (зараз- МБФ «Альянс громадського здоров’я») та ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», з метою співробітництва у вирішенні проблем з профілактики ВІЛ-інфекції серед груп ризику та загального населення, а саме: сумісне проведення досліджень щодо вивчення особливостей поширення ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні, розробка заходів щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІД та оцінка їх ефективності, організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, робочих груп, круглих столів тощо.
 4. З 2018 р. діє загальний міжнародний меморандум щодо наукового співробітництва між компанією Right-to-Care (RTC), ПАР, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» стосовно проведення дослідження з оцінки спрощеної стратегії діагностики та лікування вірусного гепатиту С, в тому числі у поєднанні з коінфекцією ВІЛ/ВГС для поліпшення доступу до лікування ВГС для представників ключових груп, прискорення початку АРТ у осіб з коінфекцією ВГС/ВІЛ та формування прихильності до АРТ, в Україні. Ррезультати, отримані у процесі реалізації даного проекту, будуть корисні для Національної стратегії з елімінації ВГС в Україні.
  У 2018 році було здійснено ряд закордонних відряджень:
 • Директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор Задорожна В.І. взяла участь:
  • - у щорічній зустрічі держав – учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (Швейцарія, м. Женева, 06.08.2018-18.08.2018), де було розглянуто ряд питань програми наступної Конференції з розгляду дії Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення;
  • - у міжнародній науково-практичній конференції «Молекулярна діагностика 2018» (Республіка Білорусь, 26.09.2018-29.09.2018), де було зроблено доповідь «Роль молекулярних методів дослідження в епідеміологічному нагляді»;
  • - у щорічній зустрічі держав – учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (Швейцарія, м. Женева, 03.12.2018-08.12.2018), де було здійснено розгляд, обговорення та прийняття фактичного звіту Наради Експертів.
 • Завідуюча відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій, д.мед.н., професор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» Міроненко А.П. взяла участь:
  • - у щорічній об'єднаній нараді Європейського регіонального бюро ВООЗ та Європейського Центру по контролю за хворобами з епіднагляду за грипом (Данія, м. Копенгаген, 05.06.2018-09.06.2018), де було висвітлено питання підготовки країн та їх медичних служб до наступної пандемії грипу, які будуть враховані для удосконалення епіднагляду за грипом в Україні;
  • - у 6-й міжнародній конференції з грипу (Німеччіна, м. Мюнстер, 02.09.2018-07.09.2018), де було представлено постерну презентацію «Phylogenetic analysis of influenza viruses of the seasons 2016-2018 in Ukraine»;
  • - у конференції «Advances in Respiratory Virus Therapeutics» (США, м. Вашингтон, 12.11.2018-17.11.2018), де було представлено одержані дані щодо резистентності вірусів грипу до нових противірусних препаратів.
 • На міжнародній науково-практичній конференції «Молекулярна діагностика 2018» (Республіка Білорусь, 26.09.2018-29.09.2018) було зроблено ще дві доповіді співробітниками Інституту, а саме:
  • Шагінян В.Р., завідуюча .відділом діагностики інфекційних та паразитарних хвороб, д.мед.н. - «Роль молекулярної діагностики в профілактиці і лікуванні HBV-інфекції»
  • Люльчук М.Г., к. мед.н., с.н.с. лабораторії молекулярної вірусології – «Проблема резистентності ВІЛ в Україні».
  • Люльчук М.Г., к. мед.н., с.н.с. лабораторії молекулярної вірусології відвідала Республіку Молдова, м. Кишинів (28.11.2018-01.12.208) для використання досвіду Молдови, який дозволить ефективно сприяти сертифікації України щодо елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини та вродженого сифілісу.
img
ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
img
img
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img