null
null
null

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевсьного" НАМН України

null
null

НОВИНИ ІНСТИТУТУ  Сьогодні Інститут - головна наукова установа, яка визначає науково-обґрунтовану політику в галузі забезпечення епідемічного благополуччя країни, стратегію та тактику боротьби з інфекційними хворобами. Інститут є провідним закладом з вивчення вірусних, бактеріальних та паразитарних хвороб, в тому числі вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, інфекцій, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, гострих кишкових інфекцій, з удосконалення, розробки та впровадження нових методів їх діагностики, профілактики та лікування.
   В Інституті функціонують Медичний центр інфекційних уражень нервової системи, Науковий центр грипу та інших гострих респіраторних інфекцій, Центр діагностики інфекційних та паразитарних хвороб.Інститут входить до складу лабораторної мережі по грипу ВООЗ.
   Теоретичні розробки Інституту широко впроваджуються в практику охорони здоров’я, є науковим обґрунтуванням при розробці нормативних документів МОЗ України, державних цільових програм тощо.

   Today our Institute is a chief scientific institution, which defines science-based policies in the field of epidemiological prosperity and tactics of the struggle against infectious diseases in Ukraine. Institute is the leader of the studying of viral, bacterial and parasitic diseases, including viral hepatitis, HIV-infectious, intestinal infectious, vaccine preventable diseases, in the improvement, development and implementation of modern methods of these diagnostics, prevention and treatment.
   Institute has Medical Center infectious lesions of the nervous system, Science Center of influenza and other acute respiratory infections, Diagnosis Center of infectious and parasitic disease.The Institute is part of the WHO influenza laboratory network.
   Theoretical development of Institute widely introduced into the practice of health care, is a scientific justification for the development of normative documents of MOH of Ukraine, state programs and etc.
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
nullМавпяча віспа


АРТ УКРАЇНЦЯМ ЗА КОРДОНОМ


Невідкладні заходи щодо покращення ситуації із вакцинокерованими інфекціями


Повторні випадки інфікування SARS-CoV-2


Питання вакцинопрофілактики COVID-19. Огляд літератури


Правила поводження підчас епідемії


Інформація щодо консультації та прийому на лікування пацієнтів з ураженнями нервової системи.