ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
Журнал
«Превентивна медицина. Теорія і практика»
Онлайн версія журалу
Рік заснування:22.12.2022
Мета та завдання:Інформування медичної спільноти лікарів, фармацевтів про нові наукові досягнення і практичні розробки в України ті світі в контексті профілактики, ранньої діагностики, запобігання рецидивам небезпечних для життя людини захворювань в різних галузях медичної науки і практики, зокрема сімейній медицині
Наукометричні бази даних: Scopus, WoS (рік з якого представлено видання та інтернет-посилання)
Реферативні бази даних: (назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання)
DOI видання:
ISSN:2566-6282 (print) 2776-6290 (online)
Свідоцтво про державну реєстрацію:Серія КВ №25337-15277 Р
Галузь знань ДАК:медицина, медичні науки
Фахова реєстрація у ДАК України:медицина, медичні науки
Спеціальність ДАК:медицина, медичні науки
Періодичність:4 рази на рік (щоквартально)
Мова видання:Українська, англійська
Засновники:ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»; ТОВ «НВК «Екофарм»
Головний редактор: Вікторія Іванівна Задорожна, доктор медичних наук, професор член-кореспондент НАМН України, ORCID 0000-0002-0917-2007Україна
Заступники головного редактора:Валерія Робертівна Шагінян, доктор медичних наук, старший науковий співробітник ORCID: 0000-0002-2746-3414, Україна
Відповідальний секретар:Мурашко Олена Валентинівна
Члени редакційної ради:
Михайло Антонович Андрейчинакадемік НАМН України, доктор медичних наук, професор, ORCID 0000-0003-0154-730Х, Україна
Юрій Геннадійович Антипкін  академік НАМН України, доктор медичних наук, ORCID 0000-0002-8018-4393, Україна
Тетяна Анатоліївна Бухтіарова член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор , ORCID Україна
Наталя Олексіівна Виноград доктор медичних наук, професор,ORCID 0000-0001-6133-6841, Україна
Ірина Миколаївна Дикан член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, ORCID 0000-0001-8776-3278, Україна
Василь Михайлович Князевичдоктор медичних наук, Україна
Василь Михайлович Корнацькийдоктор медичних наук, професор, ORCID 0000-0003-1496-1729, Україна
Сергій Олександрович Крамарьов доктор медичних наук профессор, ORCID 0000-0003-2919-6644, Україна
Наталя Володимирівна Медведовська доктор медичних наук, ORCID 0000-0003-3061-6079, Україна
Алла Павлівна Подаваленко доктор медичних наук, ORCID 0000-0003-4585-060X, Україна
Надія Степанівна Полька член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук, ORCID 0000-0002-1551-9417, Україна
Микола Якович Співакчлен-кореспондент НАН України, професор, доктор біологічних наук, ORCID 0000-0002-4394-7275, Україна
Олександр Костянтинович Толстановдоктор медичних наук, професор ,ORCID 0000-0002-7459-8629, Україна
Микола Дмитрович Тронько академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, ORCID 0000-0001-7421-0981, Україна
Віталій Іванович Цимбалюк академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, ORCID 0000-0001-7544-6603, Україна
Анатолій Андрійович Чумак доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, ORCID 0000-0002-2117-6174, Україна
Володимир Павлович Широбоков  академік НАМНУ, НАНУ, доктор медичних наук, професор,ORCID 0000-0001-7544-6603, Україна
Алла Михайлівна Щербінська доктор медичних наук, професор, ORCID 0009-0001-3612-852X, Україна
Члени редколегії:
Наталя Петрівна Винниккандидат медичних наук, Україна
Ірина Володимирівна Дзюбликдоктор медичних наук, професор ORCID 0000-0003-4320-8250, Україна
Павло Анатолійович Дьяченко кандидат медичних наук, ORCID 0000-0002-0459-9861 Україна
Сергій Павлович Луговськийдоктор медичних наук, старший науковий співробітник, ORCID 0000-0002-3948-7026 Україна
Марія Геннадієвна Люльчукдоктор медичних наук, ORCID 0000-0001-7689-4002, Україна
Олена Леонідівна Панасюкдоктор медичних наук, ORCID 0000-0002-5849-6606 Україна
Олена Анатоліївна Ракша-Слюсаревадоктор біологічних наук, професор, ORCID 0000-0003-2144-6792, Україна
Тетяна Анатоліївна Сергеєвадоктор медичних наук, старший науковий співробітник, ORCID: 0000-0001-6488-4042.Україна
Володимир Іванович Трихлібдоктор медичних наук, професор, Україна
Сергій Валерійович Федорченкодоктор медичних наук , ORCID 0000-0001-7660-9734, Україна
Адреса редакції:вул. Миколи Амосова,5, м. Київ, 03038
Телефон:(044) 275 37 11
E-mail:epidemics@ukr.net, duieih@amnu.gov.ua