ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукові:

- Вивчення закономірностей епідемічного процесу та розробка наукових основ профілактики інфекційних хвороб;
- Розробка та вдосконалення системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами;
- Розробка нових та вдосконалення існуючих методів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб;
- Вивчення імунологічних, патогенетичних та клінічних особливостей перебігу інфекційних хвороб;
- Біологічні властивості збудників інфекцій та їх роль в патогенезі інфекційних хвороб
- Наукове обґрунтування стратегії використання протимікробних засобів та оцінка їх ефективності;
- Виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем інфекційної патології людини - епідеміології, мікробіології,
  вірусології, паразитології;
- Проведення генно-молекулярних досліджень;
- Вивчення та узагальнення досягнень світової науки;
- Виявлення принципово нових можливостей наукового та науково- технічного прогресу;
- Захист приоритету винаходів;
- Підготовка рекомендацій щодо використання результатів наукових досліджень в практиці охорони здоров`я;
- Розробка проектів та пропозицій про основні напрямки розвитку наукових досліджень в галузі та пропозицій щодо реформування
  інфекційної служби;
- Розробка та обгрунтування програм контролю та зниження рівня захворюваності, ліквідації інфекцій.
- Контроль за якістю імунобіологічних препаратів, що виготовляються в Україні та за кордоном.

Клінічні:

- надання висококваліфікованої допомоги інфекційним хворим;
- удосконалення існуючих та застосування нових методів лікування та діагностики інфекцийних хворих з метою прискорення їх одуження та попередження
  хронізації процесу;
- надання поліклінічної та реабілітаційної допомоги інфекційним хворим;
- надання консультативної допомоги іншим закладам охорони здоров`я.

Експертні:

- експертиза НДР, що плануються та завершуються іншими науковими установами з профілю роботи інституту;
- експертиза кандидатських та докторських робіт;
- експертиза нових наукових проектів;
- експертиза нових імунобіологічних та дезінфекційних препаратів;
- експертиза наукових робіт, що плануються до друку.