НОВОВВЕДЕННЯ

 1. Поліядерний комплекс Nl3L3 ДМФА, як речовина, що має антимікробні властивості.
 2. Спосіб виділення анаеробних збудників з черевної порожнини у пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом.
 3. Спосіб діагностики негоспітальної пневмонії.
 4. Цільові індикатори охоплення послугами з тестування на ВІЛ.
 5. Дослідження мімікруючих пептидів бактерій, визначення їх молекулярно-біологічних характеристик та захисних властивостей при вірусних інфекціях.
 6. Філогеографічний аналіз поширення резистентних штамів ВІЛ.
 7. Національна стратегія моніторингу резистентності ВІЛ в Україні.
 8. Антивірусна активність препарату Протефлазид проти ВІЛ та опортуністичних інфекцій.
 9. Спосіб класифікації індукторів інтерферону (ІІФН) за кількісними показниками експресії генів інтерферону (ІФН).
 10. Методика неінвазивного визначення індексу гістологічної активності (ІГА) ураження печінки у хворих на хронічний гепатит С (ХГС).
 11. Патогенетичне обґрунтування застосування інтерферону-а при різних клінічних формах герпесвірусних уражень нервової системи.
 12. Спосіб зберігання бактерій виду Escherichia coli.
 13. Державні санітарні правила і норми «Епідеміологія і профілактика гострих кишкових інфекцій» (КІ) (ДСанПіН- 2013).
 14. Спосіб прогнозування появи нових епідемічних штамів вірусів грипу, що циркулюють в регіоні.
 15. Організація та впровадження дозорного епіднагляду (ДЕ) за грипоподібними захворюваннями (ГЗ) та тяжкими гострими респіраторними захворюваннями (ТГРЗ) в Україні.
 16. Планування та організація заходів проти пандемічного грипу (ПГ).
 17. Профілактика сальмонельозів.
 18. Акридони - інгібітори нейрамінідазної активності вірусу грипу.
 19. Спосіб культивування вірусів гепатитів С (ВГС).
 20. Лікарський засіб, який містить бактеріальний лектин (БЛ), для лікування хворих, уражених віросом гепатиту С (ВГС).
 21. Спосіб виявлення низькомолекулярних інгібіторів біосинтезу нуклеїнових кислот (НІБНК).
 22. Молекулярно-генетичний моніторинг (МГМ) розвитку резистентності та передачі стійких до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ в Україні.
 23. Застосування сухих крапель крові в молекулярно-генетичих дослідженнях (МГД).
 24. Профілактика гострих кишкових інфекцій (ГКІ).
 25. Спосіб вдосконалення імунозамісної терапії при герпесвірусних ураженнях нервової системи (ГВУНС).
 26. Застосування імунологічних показників, як критеріїв діагностики при різних клінічних формах герпесвірусних уражень нервової системи (НС).
 27. Метод проведення дискретного плазмаферезу (ДП) з використанням' полівінілхлоридних контейнерів (ПВХК).
 28. Метод ендолюмбальної гормонотерапії дексаметазоном при гострому розсіяному цитомегаловірусному менінгоенцефаліті (ГРЦМВМ).
 29. Метод ендолюмбального введення дексаметазону при гострому вірусному менінгоенцефаліті з лікворною гіпотензією (ГВМЛГ)
 30. Метод ендолюмбального введення дексаметазону при гострому вірусному менінгоенцефаліті (ГВМЕ) з лікворною гіпертензією (ЛГ).
 31. Метод вимірювання лікворного тиску (ВЛТ) за допомогою систем для вливаним кровозамінників та іифузійних розчинів.
 32. Метод ендолюмбального введення озонокисневої суміші при гострому вірусному менінгоениефаліті з лікворною гіпотензією (ГВМЕЛГ).
 33. Метод проведення аутогемозонотерапії з використанням одноразових полімерних контейнерів (ОПК) від комплекту магістралей для апарат- ого плазмаферезу (КМАП).
 34. Методика диференційного пошуку при вогнищевих ураженнях головного мозку (ВУГМ).
 35. Метод визначеним віруліцидної активності дезінфекційних препаратів (ВАДП).
 36. Спосіб культивування вірусів Коксакі В.
 37. Застосування мікрометоду визначення адгезивної активності як фактору патогенності мікроорганізмів (Інформаційний лист).
 38. Методи виділення та ідентифікації ентерококів (ВІЕ).
 39. Адгезивні властивості мікроорганізмів (АВМ) та методи їх визначення.
 40. Алгоритм підбору та обстеження хворих на хронічний гепатит С та В у разі проведення їм пункційної біопсії печінки (ПБП).
 41. Методика виконання пункційної біопсії печінки (ПБП) хворим на хронічний гепатит.
 42. Визначеннязакомірностей епідемічного процесу (ЕП) за період з 1987 по 2006 роки в Україні при інфекційній та паразитарній захворюваності (ІПЗ) серед дорослих та підлітків і дітей до 14 років, постраждалих від аварії на ЧАЕС.
 43. Застосування препаратів цитнколіну у хворих з патологією центральної нервової системи (ЦНС) герпесвірусної етіології (ГЕ).
 44. Алгоритм серологічної діагностики ВІЛ-інфекції з застосуванням швидких тестів (ШТ).
 45. Система епідеміологічного нагляду (ЕН) за гепатитами В і С (ГВС).
 46. Методика застосовується для визначення чутливості/стійкості мікроорганізмів (ЧСМ) до дезинфікуючих засобів (ДЗ).
 47. Спосіб визначення бактерицидної та бактеріостатичної дії дезинфектантів (ББДД) без застосування нейтралізаторів.
 48. Діагностика вогнищевих уражень головного мозку (ВУГМ) при герпес-вірусних нейроінфекціях за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ).
 49. Епідеміологічний нагляд та вакцинопрофілактика краснухи.
 50. ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм в етіопатогенетичній терапії хронічного гепатиту С (ХГС).
 51. Тест-система імуноферментна для визначення антитіл проти грам-негативних бактерій (ГНБ).
 52. Спосіб прогнозування поширення резистентних штамів ВІЛ.
 53. Спосіб парзитологічного дослідження.
 54. Спосіб оцінки ефективності лікування кишкових паразитозів.
 55. Комбінована ємність що призначена для зберігання калу для медико-біологічних досліджень.
 56. Застосування тестування по лікарняній (госпітальній) шкалі тривоги і депресії, або HADS в комплексі обстежень при ураженнях нервової системи герпесвірусної та борелізної етіології.
 57. Застосування гетерометалічного комплексу формули [Cu3Mn(L)4(CH3OH)(H2O)3]Br, де L – депротонований залишок від H2L-подукту конденсації саліцилового альдегіду та моноетаноламіну, як біоцидного засобу.
 58. Застосування гетерометалічного комплексу формули [Cu3Mn(L)4(CH3OH)3(H2O)3]2[Mn(NCS)4*2CH3OH, де L – депротонований залишок від H2L-подукту конденсації саліцилового альдегіду та моноетаноламіну, як біоцидного засобу.
 59. Застосування гетерометалічного комплексу формули [[Cu3Mn(L)4(CH3OH)3(H2O)3]3І3, де L – депротонований залишок від H2L-подукту конденсації саліцилового альдегіду та моноетаноламіну, як біоцидного засобу.
 60. Спосіб оцінки гістопатологічних змін печінки при герпесвірусній інфекції.
 61. Спосіб моделювання герпетичного ураження головного мозку у мишей вірусом простого герпесу I типу.
ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"