ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
Журнал
«Превентивна медицина. Теорія і практика»
Редакційний штат
Головний редакторЗадорожна Вікторія Іванівна – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України». ORCID ID: 0000-0002-0917-2007.
Шеф-редакторНовик Анатолій Матвійович - директор ТОВ «НВК «Екофарм».
Редакційний штатАндрейчин Михайло Антонович - академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. ORCID ID: 0000-0003-0154-730X
Винник Наталія Петрівна – кандидат медичних наук, ДУ « Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України», науковий співробітник. ORCID ID: 0000-0002-5608-005Х
Виноград Наталія Олексіївна - доктор медичних наук, професор. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувачка кафедри епідеміології. ORCID ID: 0000-0001-6133-6841.
Гриневич Олександр Йосипович - доктор медичних наук, доцент. ТОВ «НВК «Екофарм», заступник генерального директора. ORCID ID: 0000-0001-6542-8102.
Дикан Ірина Миколаївна - доктор медичних наук, професор. ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України». ORCID ID: 0000-0001-8544-8653.
Дьяченко Павло Анатолійович – кандидат медичних наук, завідувач відділу нейроінфекцій Центру інфекційних уражень нервової системи ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України. ORCID ID: 0000-0002-0459-9861.
Зайцев Ігор Анатолійович - доктор медичних наук, професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ПДО НМУ ім. О.О. Богомольця; ORCID ID: 0000-0003-1943-3511
Корнацький Василь Михайлович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор. Заступник Генерального директора ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», завідувач центром профілактичної медицини, соціальної кардіології та медико-соціальної реабілітації. ORCID ID: 0000-0002-5934-3353
Луговський Сергій Павлович - доктор медичних наук, старший науковий співробітник. ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», провідний науковий співробітник. ORCID ID: 0000-0002-3948-7026.
Люльчук Марія Геннадіївна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України», заступник директора з наукової роботи. ORCID ID: 0000-0001-7689-4002.
Медведовська Наталія Володимирівна - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, начальник науково-координаційного управління НАМН України. ORCID ID: 0000-0003-3061-6079.
Мурашко Олена Валентинівна – відповідальний секретар; науковий співробітник ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л. В. Громашевського НАМН України», ORСID ID: 0009-0005-6980-1249.
Панасюк Олена Леонідівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Центр інфекційних уражень нервової системи, відділ інтенсивної терапії та детоксикації, завідувачка відділу. ORСID ID: 0000-0002-5849-6606.
Подаваленко Алла Павлівна - доктор медичних наук, професор. Завідувачка кафедри гігієни, епідеміології, дезинфектології та професійних хвороб. Харківський національний медичний університет. ORCID ID: 0000-0003-4585-060Х
Полька Надія Степанівна - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України. Директор ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України». ORCID ID: 0000-0002-1551-9417.
Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна - доктор біологічних наук, професор. Донецький національний медичний університет, професор кафедри мікробіології, вірусології, імунології та медичної біології. ORCID ID : 0000-003-2144-6792.
Сергеєва Тетяна Анатоліївна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу епідеміології вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції. ORCID ID :0000-0001-6488-4042.
Співак Микола Якович - академік НАН України, доктор біологічних наук, професор. Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. ORCID ID :0000-0002-4394-7275.
Трихліб Володимир Іванович – доктор медичних наук, доцент. Кафедра військової терапії Української військово-медичної академії. ORCID ID: 0000-0001-9250-4385.
Федорченко Сергій Валерійович – доктор медичних наук, старший науковий співробітник. ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л. В. Громашевського НАМН України», завідувач відділу вірусних гепатитів та СНІДу. ORCID ID: 0000-0002-5338-7072.
Чумак Анатолій Андрійович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор. ORCID ID: 0000-0002-2117-6174.
Шагінян Валерія Робертівна – заступник головного редактора; доктор медичних наук, старший науковий співробітник. ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», завідувачка відділу діагностики інфекційних та паразитарних хвороб. ORCID ID: 0000-0002-2746-3414.
Щербінська Алла Михайлівна - доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України». ORCID ID: 0009-0001-3612-852X
Tetyana Vasylyeva -  Assistant Professor (Medicine) University of California, San Diego: San Diego, California, US. ORCID ID: 0000-0002-9736-7022