ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"

     Наказом МОН України від 15.11.2019 № 1428 при Інституті створена спеціалізована вчена рада Д.26.614.01. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.13 – інфекційні хвороби, 14.02.02 – епідеміологія, 03.00.06 – вірусологія з терміном повноважень від 15.11.2019 року до 31.12.2020 року. Головою спеціалізованої вченої ради є д.мед.н., професор, член-кор. Задорожна В.І.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ВЧЕНА РАДАСПЕЦІАЛІЗОВАНА  ВЧЕНА РАДА