ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"

Склад спеціалізованої вченої ради


  Голова ради:
 1. Задорожна Вікторія Іванівна, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02.

 2. Заступник голови:
 3. Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06.

 4. Вчений секретар:
 5. Мартинович Тетяна Леонідівна, к.мед.н., в.о. старшого наукового співробітника відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13.

 6. Члени ради:
 7. Андрейчин Михайло Антонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.13.
 8. Алексеєнко Володимир Васильович, д.мед.н., професор, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02.
 9. Борщов Сергій Петрович, д.мед.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13.
 10. Виноград Наталія Олексіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 03.00.06.
 11. Голубовська Ольга Анатоліївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.13.
 12. Дзюблик Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 03.00.06.
 13. Колеснікова Ірина Павлівна, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.02.
 14. Марієвський Віктор Федорович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02.
 15. Матяш Віктор Іванович, д.мед.н., професор, лікар відділення, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13.
 16. Міроненко Алла Петрівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06.
 17. Подаваленко Алла Павлівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.02.02.
 18. Рибалко Світлана Леонтіївна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06.
 19. Федорченко Сергій Валерієвич, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13.
 20. Чудна Людмила Митрофанівна, д.мед.н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.02.02.
 21. Шагінян Валерія Робертівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 14.01.13.
 22. Щербинська Алла Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДАСПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА